Cinema in Context

Cinemas

1

Panopticum (Amstelstraat) • Amsterdam • Amstelstraat 14-18 add to bookbag

Panopticum (Amstelstraat)
Amsterdam
Amstelstraat 14-18
permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000105

Algemeen:


52.366105,4.898891

opened on 01-12-1912 • closed on 1914

Variété- en bioscooptheater. Tussen 1882 en 1919 was hier een wassenbeelden-galerij gevestigd. Sinds 1912 zat op de begane grond een klein theater voor film en variété (met de nadruk op het laatste) in de voormalige caféruimte van het Panopticum. In de eerste maanden na de heropening werden er regelmatig speelfilms vertoond, daarna slechts sporadisch. Het Panopticum is in september 1915 omgedoopt tot Centraal Theater.

publications 
• Bueren, Richard van, in: Saturday night at the movies: het grote Amsterdamse bioscopenboek, 2 delen, 1996 (Oss, Amsterdam).
Nieuws van de Dag, 05-03-1912 (Amsterdam). Concertzaal Panopticum-BioscooptheaterIn de heden gehouden jaarvergadering van aandeelhouders van het Nederlandsch Panopticum in de Amstelstraat (...) is besloten den raad van bestuur te machtigen tot het aangaan van een geldleening van ten hoogste Fl 100.000 onder hypothecair verband op de onbezwaarde eigendommen der maatschappij. (...)De pachter heeft door de groote concurrentie - er zijn tegenwoordig zooveel café-concerts- een moeilijken tijd. Daarom hebben commissarissen gemeend iets te moeten doen om 't gebouw (...) winstgevend te maken. De concertzaal leent zich uitstekend voor bioscooptheater en in't bestuur is met algemeene stemmen besloten (...) de zaal voor bioscoopvertooningen in te richten. Wijl 't bekend is, dat dergelijke theaters in onze stad tegenwoordig goede zaken maken, achtte de raad van bestuur 't beste met dit plan voor den dag te komen. (...) De pachter van de bioscoop zal trachten het nieuwste te geven dat er is, zoodat de onderneming groote kans van slagen heeft. (...) De Am stelstraat krijgt dus binnenkort ook een groot bioscooptheater.

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000105

Gebouw:


other cinemas at this address:
opened on 01-12-1912 • closed on 1914
opened on 18-09-1915 • closed on 1916
construction history:
1882 new construction • architect T. Sanders
1966 renovation
afgebroken

back to top

Bedrijven:no data found

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/B000105

Rechtspersonen:


Sol J. Kinsbergen general management • from 1912 until 1917

back to top