Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Cinema en Theater (Amsterdam NV Ned. uitg. Opbouw, 1921-1944).

City Theater 's Gravenhage (Rotterdam NV v/h Staal & Co., 1927-).

Film: onafhankelijk Hollandsch weekblad (1927-).

De Film, weekblad waarin opgenomen "De Kinematograaf" (Amsterdam Van Geene & Govaard, 1919-1920).

Het Filmblad (1925-).

Filmland: maandblad voor filmnieuws in Nederlandsch Indië, Hollandsche editie (Den Haag Tonny Stevens, 1926-).

Filmliga: een tijdschrift voor zelfstandige filmkunst, orgaan der Nederlandsche Filmliga (Amsterdam J. Clausen, 1927-1935).

Filmnieuws van het City-concern (Rotterdam NV v/h Staal & Co., 1926-).

De Film-wereld: geïllustreerd weekblad (Leiden A.W. Sijthoff, 1918-1920).

Kunst en Amusement: geïllustreerd weekblad, waarin opgenomen De Bioscoop-courant (Leiden A.W. Sijthoff, 1920-1927).

Het Lichtbeeld: officieel orgaan van de Nederlandsche vereniging voor culturele films, Den Haag (Amsterdam De Voorkeur, 1923-1933).

De Lichtstraal: orgaan van den Nederlandschen bond van theater- en bioscooppersoneel (1916-1921).

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie: vakblad voor het film- en bioscoopbedrijf (1922-1976).

Odeon Cinema 's Gravenhage (Rotterdam NV v/h Staal & Co., 1927-).

Onze strijd: maandblad van den bond van werkers in het amusementsbedrijf (1921-1925).

Passage Revue: uit de wereld der film (Den Haag Haagsche Reclamecentrale, 192?).

Rembrandtnieuws: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 192?-193?).

De Rolprent: Hollandsch weekblad voor de moderne film (NV Projecta, 1925-1927).

Royal Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Amsterdam Cinema Royal, 1929-193?).

Toneel en bioscoop: inlichtingen voor roomsch-katholieken (Rolduc Ver. Voor Eer en Deugd, 1915-1925).

Tuschinski Nieuws, waarin opgenomen "Wilton-Metro-Goldwyn nieuws" (Rotterdam Publiciteitsbureau Louis Cats, 1927-193?).

W.B. Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 1928-193?).