Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

De Bioscoop-Courant: weekblad gewijd aan de belangen van het bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen (1912-1919).

De Film, weekblad waarin opgenomen "De Kinematograaf" (Amsterdam Van Geene & Govaard, 1919-1920).

De Film-wereld: geïllustreerd weekblad (Leiden A.W. Sijthoff, 1918-1920).

De Kinematograaf (1913-1919).

De Lichtstraal: orgaan van den Nederlandschen bond van theater- en bioscooppersoneel (1916-1921).

Toneel en bioscoop: inlichtingen voor roomsch-katholieken (Rolduc Ver. Voor Eer en Deugd, 1915-1925).