Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

AV Amateur filmer: hobbyblad voor video- en smalfilmer (Zuid-Scharwoude Stichting Filmgroep De Lage Landen, 1988-).

AV Audiovisueel: tijdschrift voor gebruikers van audiovisuele communicatiemiddelen (Nijmegen De Gelderlander vakpers BV, 1980-1981).

AV Close Up: nieuwsbrief voor av media (Nijmegen AV Press BV, 1982-).

AV Prof: maandelijks informatie magazine over film en tv (Tiji Tijdschriftengroep, 1987-).

Beeldcultuur en opvoeding: documentatiebladen van het Instituut Film en Jeugd (Purmerend J. Muusses, 1957-).

Biosblad: ontspanning voor bioscoopbezoekers (Amsterdam Biosprojecten, 1982-).

Bioscoop en Theater: orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van werkers in het bioscoop- en theaterbedrijf (1945-).

De Bioscoop-Courant: weekblad gewijd aan de belangen van het bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen (1912-1919).

Blotto: filmmagazine in zwartwit, gewijd aan Laurel & Hardy (Amsterdam Laurel & Hardy fonds, 1984-).

Blow Up: maandblad over films en filmers (Amsterdam Interne uitg. NFA, 1974-1978).