Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Recensies Audiovisuele Media (NBLC, 1968-).

Registratie - van beeld en geluid bij wetenschappelijk onderzoek (Utrecht Stichting Film en Wetenschap, 1969-1982).

Rembrandtnieuws: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 192?-193?).

Rembrandttheater Arnhem (Den Haag Pier Westerbaan, 1931-193?).

De Rolprent: Hollandsch weekblad voor de moderne film (NV Projecta, 1925-1927).

Rotterdamse Filmliga (Rotterdam Rotterdamse filmliga, 1984-).

Royal Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Amsterdam Cinema Royal, 1929-193?).

Score: filmmuziek magazine (Cinemusica, 1971-).

Skoop: tweemaandelijks filmblad (Amsterdam Polak en Van Gennep, 1963-1993).

Skrien: filmschrift (Amsterdam Skrien Filmschrift, 1968-).