Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

O + O magazine: alles voor oog en oor, populair tijdschrift over alles wat te maken heeft met beeld en geluid (1987-).

Odeon Cinema 's Gravenhage (Rotterdam NV v/h Staal & Co., 1927-).

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond (Nederlandse bioscoopbond, 1936-1954).

Offscreen: nieuws en informatie van first floor features (Amsterdam First Floor Features BV, 198?).

Onderwijs en Media: waarin opgenomen Audiovisuele Instructie, Geprogrammeerde Instructie, Signalement en Toonbeeld (J. Muusses NV : N. Samson NV, 1969-1978).

Onze strijd: maandblad van den bond van werkers in het amusementsbedrijf (1921-1925).

Open doek: orgaan van de landelijke onderbedrijfsgroep film- en theaterpersoneel van de Algemene Bond Mercurius (1958-).

Optiek: blad voor audiovisuele vorming (Stichting Film en jeugd, 1974-).

Paramount Koerier: voor exploitanten en pers (Amsterdam NV Paramount Films, 1937-).

Parterre: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, tijdschrift gewijd aan film, toneel, muziek en dans (Den Bosch Katholieke Filmactie, 1946-1947).