Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Maandblad Film (Kunstzinnige vorming, 1964-).

Mazzorama: orgaan van de cult club (Amsterdam Cult club, 1989-).

Meccano (Middelburg Filmhuis Middelburg, 198?).

Mededelingen NVWF: Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film en Televisie (1954-).

Media-info: nieuwsbrief over de nieuwe media (VNU Tijdschriftengroep BV, 198?).

Media: film en beeldcommunicatie (Celloc-film, 196?-198?).

Mediamatic: Nederlands tijdschrift voor media-kunsten en tv-toestellen (Groningen Mediamatic, 1985-).

Mediatief: voor mensen die met av media werken (Hervormde Jeugdraad : Landelijk centrum geref. jeugdwerk, 1978-1983).

Moviola: een tijdschrift tot rust en vrede in film en cultuur (van Wulften BV, 1984-1985).

Musica sul velluto newsletter del mio cinema (1980-).