Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Lampier de Cinema: Amsterdams filmhuis (Amsterdam Amsterdams filmhuis o.i., 1979-).

Lichtbeeld en Cultuur: mededelingen van de Ned: ver: voor culturele films (1934-1942).

Het Lichtbeeld: officieel orgaan van de Nederlandsche vereniging voor culturele films, Den Haag (Amsterdam De Voorkeur, 1923-1933).

De Lichtstraal: orgaan van den Nederlandschen bond van theater- en bioscooppersoneel (1916-1921).

Londen-Parijs-Hollywood (1948).

Luxor Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (1932-1933).

Maandblad Film (Kunstzinnige vorming, 1964-).

Mazzorama: orgaan van de cult club (Amsterdam Cult club, 1989-).

Meccano (Middelburg Filmhuis Middelburg, 198?).

Mededelingen NVWF: Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film en Televisie (1954-).