Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Kader: uitgave van het initiatief comité filmers, bedrijfskrant voor filmers (Amsterdam Initiatief Comité Filmers, 1979-).

Katholiek Filmfront: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, waarin opgenomen "Het witte doek" en "Filmfront" (Den Bosch Katholieke filmactie, 1938-1948).

Katholieke Film Actie: orgaan van het landelijk bureau van de KFA (1950-1951).

Kijk uit! Filmkrant voor Nederland (Den Haag Internat BV, 1975-).

Kijkhuis programma (Den Haag Kijkhuis, 1982; 1984-).

Kijkschrift: een uitgave van het Kijkhuis (Den Haag Kijkhuis, 1977-1982).

Kinderfilmkrant (Filmzien, 1983-).

De Kinematograaf (1913-1919).

De Klap (Unie Werknemers Filmprod. en Televisiebedr., 1957-).

Kodak technisch nieuws: informatiebulletin voor fotografen en cineasten (Odijk Kodak Nederland BV, 197?-198?).