Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

H.A.F. bulletin (197?).

Holland Animation bulletin (1974-).

't Hoogt (Utrecht, 1975-).

Horrorscoop: horror, science fiction en fantasy (1980-).

HP film (198?).

Infomedia (Den Haag NBLC dienst av media, 1979-1985).

Input/Output: vereniging van video-, film- en geluidskunstenaars (1985-).

Jeugd-Film-Nieuws: maandblad stichting kunstzinnige vorming: werkgroep "jeugd-film" (Jeugd-Film-Kring, 1960-1964).

Kader: uitgave van het initiatief comité filmers, bedrijfskrant voor filmers (Amsterdam Initiatief Comité Filmers, 1979-).

Katholiek Filmfront: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, waarin opgenomen "Het witte doek" en "Filmfront" (Den Bosch Katholieke filmactie, 1938-1948).