Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Fade In: personeelsorgaan Cinecentrum (197?).

Filigamma: maandblad gewijd aan filmkunst en literatuur, waarin opgenomen het programma van filmkring De Bilt-Bilthoven en omstreken (1956-).

Film en Bedrijf: vakblad voor de filmbranche (Amsterdam Uitg. voor Film en Toneel, 1951-).

Film en Cultuur: orgaan van het Filmgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer (Filmgilde der Ned. cultuurkamer, 1942-1944).

Film en Kunst: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie (Amsterdam De Eendracht : Katholieke filmactie, 1945-).

Film en Theater: geïllustreerd weekblad voor toneel, muziek, dans, film, radio, kleinkunst, enz. (Amsterdam De vrijheid, 1945-).

Film en Toneel (1948-).

Film en TVmaker: NBF bulletin (Amsterdam NBF-publicaties, 1977-).

Film + Videotechniek: maandblad voor de film- en video-amateur (Nijmegen Delta Magazines BV, 1973-).

Film-inn formatie: Zandvoort (197?).