Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Cefa Contact: kwartaalblad van de Christelijke Film Actie te Hilversum (Hilversum, 1964-1967).

Cefa Filmgids: maandblad van de Christelijke Film Actie te Hilversum (Leiden Karstens, 1958-1964).

Centrapost (Den Haag Filmverhuurkantoor 'Centrapost' NV).

Cine ecri: publicaties over film (Amsterdam, 1966-197?).

Cine-roman (Amsterdam ).

Cineclub nieuws: een tweemaandelijkse publicatie van Cineclub Vrijheidsfilms (Amsterdam Cineclub vrijheidsfilms, 1978-).

Cinema en Theater (Amsterdam NV Ned. uitg. Opbouw, 1921-1944).

Cinema revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 1932).

Cinemagia: orgaan van de Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten (Ned. Beroepsver. van Filmmakers, 1950-1955).

Cinematheek Haags Filmhuis (Den Haag Haags Filmhuis, 1984-).