Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Beeldcultuur en opvoeding: documentatiebladen van het Instituut Film en Jeugd (Purmerend J. Muusses, 1957-).

Biosblad: ontspanning voor bioscoopbezoekers (Amsterdam Biosprojecten, 1982-).

Bioscoop en Theater: orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van werkers in het bioscoop- en theaterbedrijf (1945-).

De Bioscoop-Courant: weekblad gewijd aan de belangen van het bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen (1912-1919).

Blotto: filmmagazine in zwartwit, gewijd aan Laurel & Hardy (Amsterdam Laurel & Hardy fonds, 1984-).

Blow Up: maandblad over films en filmers (Amsterdam Interne uitg. NFA, 1974-1978).

Cefa Contact: kwartaalblad van de Christelijke Film Actie te Hilversum (Hilversum, 1964-1967).

Cefa Filmgids: maandblad van de Christelijke Film Actie te Hilversum (Leiden Karstens, 1958-1964).

Centrapost (Den Haag Filmverhuurkantoor 'Centrapost' NV).

Cine ecri: publicaties over film (Amsterdam, 1966-197?).