Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

3D Filmkompas: een kritisch filmbulletin (1973-1979).

De Andere Film in Den Haag (Den Haag Haagse filmstichting : Haags filmoverleg, 197?).

Blow Up: maandblad over films en filmers (Amsterdam Interne uitg. NFA, 1974-1978).

Cine ecri: publicaties over film (Amsterdam, 1966-197?).

Cineclub nieuws: een tweemaandelijkse publicatie van Cineclub Vrijheidsfilms (Amsterdam Cineclub vrijheidsfilms, 1978-).

Cineshot: een maandelijkse uitgave van de NOVA (Utrecht NOVA, 1970-1975).

Drab: eerste Nederlandse tijdschrift voor horror & fantasy (Amsterdam Styx, 1973-1980).

Fade In: personeelsorgaan Cinecentrum (197?).

Film en TVmaker: NBF bulletin (Amsterdam NBF-publicaties, 1977-).

Film + Videotechniek: maandblad voor de film- en video-amateur (Nijmegen Delta Magazines BV, 1973-).

Film-inn formatie: Zandvoort (197?).

Film voor Vietnam: comité Wetenschap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja (Amsterdam Werkgroep Film voor Vietnam, 197?).

Filmagenda: stichting Filmliga Dordrecht (197?).

Filmbeeld: maandblad voor amateur filmers en orgaan van de NOVA Nederlandse organisatie van amateur filmers (Zeist Kerkebosch, 1975-).

Filmbulletin: informatie van de Haarlemse filmhuizen (Haarlem, 197?).

Filmcentrum Haags Museum: mededelingenblad van de stichting Haags Filmmuseum (Den Haag stichting Haags Filmmuseum, 1955-1985).

Filmfan (Filmfan, 1972-1983).

Filmhuis Akhnaton (Amsterdam OJC Akhnaton, 197?).

Filmhuis Arnhem (Arnhem Filmhuis Arnhem, 197?-198?).

Filmhuis Delft (197?).

Filmhuis Maastricht (197?).

Filmhuis Nijmegen (Nijmegen, 197?).

Filmhuis 't Venster: programma (Rotterdam, 197?).

Filmhuiskrant: filmhuis Maastricht (1979-1986).

Filmhuizen Zaandam en Velsen (197?-).

Filmkompas: documentatie van korte filmbesprekingen (Filmcentrum/VNFI, 196?-1972).

Filmkrant filmhuis Uilenstede: filmliga Amstelveen (Amstelveen Filmhuis Uilenstede : Filmliga Amstelveen, 197?-1980).

Filmmuseum Cinematheek Journaal (Amsterdam Nederlands Filmmuseum, 1974-1988).

Filmmuseum Cinematheek, waarin opgenomen de Amsterdamse Filmliga (Amsterdam Stichting Nederlands Filmmuseum, 1970-1974).

Filmmuseum: programma's en mededelingen van de stichting Nederlands filmmuseum (Amsterdam Stichting Nederlands Filmmuseum, 1964-1970).

Filmschrift Haarlem (197?).

Fugitive filmkrant (Amsterdam Fugitive Cinema Holland, 1978-).

Goois filmcircuit: informatieblad van de Gooische filmhuizen (197?).

H.A.F. bulletin (197?).

Holland Animation bulletin (1974-).

't Hoogt (Utrecht, 1975-).

Infomedia (Den Haag NBLC dienst av media, 1979-1985).

Kader: uitgave van het initiatief comité filmers, bedrijfskrant voor filmers (Amsterdam Initiatief Comité Filmers, 1979-).

Kijk uit! Filmkrant voor Nederland (Den Haag Internat BV, 1975-).

Kijkschrift: een uitgave van het Kijkhuis (Den Haag Kijkhuis, 1977-1982).

Kodak technisch nieuws: informatiebulletin voor fotografen en cineasten (Odijk Kodak Nederland BV, 197?-198?).

De Krant (Cineclub Leiden, 197?).

Kriterion Filmkrant (1979-198?).

Lampier de Cinema: Amsterdams filmhuis (Amsterdam Amsterdams filmhuis o.i., 1979-).

Media: film en beeldcommunicatie (Celloc-film, 196?-198?).

Mediatief: voor mensen die met av media werken (Hervormde Jeugdraad : Landelijk centrum geref. jeugdwerk, 1978-1983).

NBF Bulletin: Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers (1954-1976).

NIAM Mediatiek (Den Haag Ned. Inst. audiovisuele media, 197?-198?).

NIAM Nieuws (Den Haag Ned. Inst. audiovisuele media, 197?).

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie: vakblad voor het film- en bioscoopbedrijf (1922-1976).

Onderwijs en Media: waarin opgenomen Audiovisuele Instructie, Geprogrammeerde Instructie, Signalement en Toonbeeld (J. Muusses NV : N. Samson NV, 1969-1978).

Optiek: blad voor audiovisuele vorming (Stichting Film en jeugd, 1974-).

Première: maandelijks familie-film-magazine (Amsterdam Première pers, 1978-).

Prime-cut: het gezelligste filmblad van Nederland (CCU, 1976-).

Registratie - van beeld en geluid bij wetenschappelijk onderzoek (Utrecht Stichting Film en Wetenschap, 1969-1982).

Score: filmmuziek magazine (Cinemusica, 1971-).

Skoop: tweemaandelijks filmblad (Amsterdam Polak en Van Gennep, 1963-1993).

Smalfilm: vaktijdschrift voor opname en projectie, maandblad voor amateur filmers (Bloemendaal Focus NV, 1947-1970).

Smalfilmen als hobby: complete informatie voor de amateurcineast (Nijmegen Filmgroep Nederland, 1973-1979).

Smalfilmgroep NIVON: afdeling Rotterdam (197?).

Striprofiel: over strips en stripmakers (Den Haag Panda, 1973-1987).

Take (Amsterdam NFTVA, 197?).

TFC nieuws: moderne media en apparatuur (Velp Technisch Filmcentrum, 197?).

TFF toegepaste fotografie en film: maandblad voor foto- en filmtechniek (Den Haag Systemen Keesing NV, 1968-1975).

Toonbeeld (Hilversum Cinecentrum : Cineco, 1979-198?).

Videovisie: tijdschrift voor video-hardware, software, aanverwante apparatuur en de toepassing ervan (Culemborg Kabelvisie BV, 1979-).

Viewfinder: magazine voor de professionele videogebruiker (Badhoevedorp Brandsteder Electronics BV, 1975-).

Het Vrije Circuit (1975-197?).

Zaans filmschrift (Filmhuizen Zaandam en Assendelft, 1977-198?).