Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

De Algemene Bedrijfsbond: officieel orgaan van de Algemene Bedrijfsbond voor kunstenaars en werknemers in film-, theater en amusementsbedrijven, aangesloten bij het NVV (1951-1958).

De Algemene: orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van kunstenaars en van employe's in de kunst- en amusementsbedrijven, aangesloten bij het NVV (1949-1951).

Beeldcultuur en opvoeding: documentatiebladen van het Instituut Film en Jeugd (Purmerend J. Muusses, 1957-).

Cefa Filmgids: maandblad van de Christelijke Film Actie te Hilversum (Leiden Karstens, 1958-1964).

Cinemagia: orgaan van de Beroepsvereniging van Nederlandse Cineasten (Ned. Beroepsver. van Filmmakers, 1950-1955).

Even scherp stellen (Cinecentrum, 1959-).

Filigamma: maandblad gewijd aan filmkunst en literatuur, waarin opgenomen het programma van filmkring De Bilt-Bilthoven en omstreken (1956-).

Film en Bedrijf: vakblad voor de filmbranche (Amsterdam Uitg. voor Film en Toneel, 1951-).

Film: orgaan van de Nederlandse Bioscoopbond (Amsterdam Poortpers BV, 1955-).

Filmcentrum Haags Museum: mededelingenblad van de stichting Haags Filmmuseum (Den Haag stichting Haags Filmmuseum, 1955-1985).

Filmforum (Amsterdam Foreholte NV, 1952-1965).

Foto en film journaal (Heemstede, 195?-196?).

Katholieke Film Actie: orgaan van het landelijk bureau van de KFA (1950-1951).

De Klap (Unie Werknemers Filmprod. en Televisiebedr., 1957-).

Kritisch Filmbulletin (Den Haag Boekencentrum NV, 1948-1968).

Mededelingen NVWF: Nederlandse Vereniging voor de Wetenschappelijke Film en Televisie (1954-).

NBF Bulletin: Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers (1954-1976).

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie: vakblad voor het film- en bioscoopbedrijf (1922-1976).

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond (Nederlandse bioscoopbond, 1936-1954).

Open doek: orgaan van de landelijke onderbedrijfsgroep film- en theaterpersoneel van de Algemene Bond Mercurius (1958-).

Smalfilm: vaktijdschrift voor opname en projectie, maandblad voor amateur filmers (Bloemendaal Focus NV, 1947-1970).

Toonbeeld: uitgave van de stichting Nederlandse Onderwijs Film (Den Haag Ned. Onderwijsfilm, 1958-1969).

Veerwerk: maandblad voor den Nederlandschen kinoamateur, tevens officieel orgaan der Nederlandsche smalfilmliga (Amsterdam Focus NV, 1932-1958).