Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

De Algemene: orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van kunstenaars en van employe's in de kunst- en amusementsbedrijven, aangesloten bij het NVV (1949-1951).

Alproch-film, orgaan van de Algemeene Protestantsch-Christelijke Filmstichting (Zeist Klapwijk, 1947-1948).

Bioscoop en Theater: orgaan van de Algemene Nederlandse Bond van werkers in het bioscoop- en theaterbedrijf (1945-).

Cinema en Theater (Amsterdam NV Ned. uitg. Opbouw, 1921-1944).

Documentatie Film en Jeugd (Inst. film en jeugd, 1949-).

Film en Cultuur: orgaan van het Filmgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer (Filmgilde der Ned. cultuurkamer, 1942-1944).

Film en Kunst: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie (Amsterdam De Eendracht : Katholieke filmactie, 1945-).

Film en Theater: geïllustreerd weekblad voor toneel, muziek, dans, film, radio, kleinkunst, enz. (Amsterdam De vrijheid, 1945-).

Film en Toneel (1948-).

Film: orgaan voor filmkunst onder auspiciën van de Federatie van Filmkringen (Delft Dijksman, 1947-).

Filmbulletin: uitgave voor filmvrienden in Nederland (1943-1945).

Filmdrift: onafhankelijk maandschrift van de afdeling Eindhoven der Nederlandsche Smalfilmliga (Eindhoven, 1939-1941).

Filmflitsen (Amsterdam UFA Mij. Film- en bioscoopbedrijf, 1942-).

Filmfront Filmstudiën: tijdschrift voor filmcultuur (1949-).

Filmwereld: uitgave van filminstituut Studio (Amsterdam Filminstituut Studio, 1945-).

Katholiek Filmfront: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, waarin opgenomen "Het witte doek" en "Filmfront" (Den Bosch Katholieke filmactie, 1938-1948).

Kritisch Filmbulletin (Den Haag Boekencentrum NV, 1948-1968).

Lichtbeeld en Cultuur: mededelingen van de Ned: ver: voor culturele films (1934-1942).

Londen-Parijs-Hollywood (1948).

Nederland-nieuws (Amsterdam Filmverhuurkantoor 'Nederland', 1948-1949).

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie: vakblad voor het film- en bioscoopbedrijf (1922-1976).

De nieuwe film: nationaal maandblad voor de film, tevens officieel orgaan van de N.F.A. (Eindhoven FAUB, 1945-).

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond (Nederlandse bioscoopbond, 1936-1954).

Parterre: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, tijdschrift gewijd aan film, toneel, muziek en dans (Den Bosch Katholieke Filmactie, 1946-1947).

Smalfilm: vaktijdschrift voor opname en projectie, maandblad voor amateur filmers (Bloemendaal Focus NV, 1947-1970).

Toonail- en filmnieuws (Amsterdam De eendracht, 1945-).

UFA-koerier: maandelijksche uitgave van de UFA Maatschappij voor Film- en bioscoopbedrijf (Amsterdam UFA Mij. Film- en bioscoopbedrijf, 1939-1942).

Veerwerk: maandblad voor den Nederlandschen kinoamateur, tevens officieel orgaan der Nederlandsche smalfilmliga (Amsterdam Focus NV, 1932-1958).