Cinema in Context

Film magazines

Browse film magazines A-Z

Click here to browse film magazines by decade

Cinema en Theater (Amsterdam NV Ned. uitg. Opbouw, 1921-1944).

Cinema revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 1932).

City Theater: programma (1933-).

Filmblad: Maandblad van de stichting Nederlandsche Christelijke Filmcentrale (Nijkerk C.F. Callenbach, 1934-).

Filmdrift: onafhankelijk maandschrift van de afdeling Eindhoven der Nederlandsche Smalfilmliga (Eindhoven, 1939-1941).

Filmfront: officieel orgaan van het Katholiek Filmfront (1933-1938).

Filmgids (Rotterdam Nijgh & van Ditmar NV, 1936).

Filmgids: officieel orgaan der Katholieke Film Centrale (1930-).

Filmliga: een tijdschrift voor zelfstandige filmkunst, orgaan der Nederlandsche Filmliga (Amsterdam J. Clausen, 1927-1935).

Katholiek Filmfront: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie, waarin opgenomen "Het witte doek" en "Filmfront" (Den Bosch Katholieke filmactie, 1938-1948).

Lichtbeeld en Cultuur: mededelingen van de Ned: ver: voor culturele films (1934-1942).

Het Lichtbeeld: officieel orgaan van de Nederlandsche vereniging voor culturele films, Den Haag (Amsterdam De Voorkeur, 1923-1933).

Luxor Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (1932-1933).

Nieuw Weekblad voor de Cinematografie: vakblad voor het film- en bioscoopbedrijf (1922-1976).

De nieuwe film (193?).

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond (Nederlandse bioscoopbond, 1936-1954).

Paramount Koerier: voor exploitanten en pers (Amsterdam NV Paramount Films, 1937-).

Rembrandtnieuws: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 192?-193?).

Rembrandttheater Arnhem (Den Haag Pier Westerbaan, 1931-193?).

Royal Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Amsterdam Cinema Royal, 1929-193?).

Trianon Nieuws (Den Haag Pier Westerbaan, 1930-1931).

Tuschinski Nieuws, waarin opgenomen "Wilton-Metro-Goldwyn nieuws" (Rotterdam Publiciteitsbureau Louis Cats, 1927-193?).

UFA-koerier: maandelijksche uitgave van de UFA Maatschappij voor Film- en bioscoopbedrijf (Amsterdam UFA Mij. Film- en bioscoopbedrijf, 1939-1942).

Veerwerk: maandblad voor den Nederlandschen kinoamateur, tevens officieel orgaan der Nederlandsche smalfilmliga (Amsterdam Focus NV, 1932-1958).

Wageningse Filmliga: mededelingen (Wageningen Wageningse Filmliga, 1936-).

W.B. Revue: weekblad gewijd aan film en bioscoop (Den Haag Pier Westerbaan, 1928-193?).

Het Witte Doek: officieel orgaan van de Katholieke Film Actie in Nederland (Katholieke filmactie : De Venlosche courant, 1937-1938).

Zuiderfilm (NV Nieuwe Venlosche Courant, 193?).