Cinema in Context

Films

1

Blijde inkomst van K. van Diepeningen als burgemeester van Leiderdorp op 1 Augustus 1946, De (1946 NLD) add to bookbag

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/F012348

Algemeen:


category nonfictie
length 150 metres smalfilm

back to top

Afleveringen:no data found

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/F012348

Distributeurs:


Companies

Filca (Leiden)

back to top

permalink: http://www.cinemacontext.nl/id/F012348

Filmkeuring:


file M1133 • date 11-10-1946

titles in fileBlijde inkomst van de Edelachtbare Heer K. van Diepeningen als burgemeester van Leiderdorp op 1 Augustus 1946, De

source: National Archives, The Hague

back to top

Voorstellingen:no data found

back to top