Cinema in ContextDoe Het Zelf

Een kleine inleiding in methoden en technieken


Cinema Context is meer dan een encyclopedie. Je kunt de gegevens aan een analyse onderwerpen. Je wilt verbanden leggen, patronen zoeken, gegevens ordenen, tabellen maken. Dit tutorial laat je ontdekken hoe je zo'n analyse zelf kunt uitvoeren. Je leert hoe je de gevonden resultaten kunt tellen, ordenen en vergelijken. Soms gaat het eenvoudig en soms zijn er meer stappen nodig om een goed resultaat te bereiken. En soms moet je een digitaal hulpmiddel gebruiken om achter het antwoord te komen.

Hoe je een vraag met behulp van Cinema Context kunt beantwoorden, leer je in Doe Het Zelf. Je ontdekt niet alleen de kneepjes van de website. Het gebruik van digitale methoden en technieken opent nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en analyse. Sommige vragen kun je niet beantwoorden zonder een database of kruistabel. Cinema Context is een onderzoeksinstrument, dat je weer met andere instrumenten kunt uitbreiden. Daarmee vergroot je het bereik van je onderzoek: je kunt nieuwe vragen stellen.

Je leert hier hoe je deze technieken kunt gebruiken in je eigen onderzoek. We behandelen ze aan de hand van voorbeeldvragen. Je kunt zelf je eigen variaties hierop bedenken. Je ontdekt hoe je data kunt downloaden en analyseren. Je krijgt uitleg over de gevolgde werkwijze. Je werpt tenslotte een kritische blik op de resultaten van je zoektocht.

In deze instructies maken we gebruik van internet en soms ook van een database. Hiervoor is het nodig dat het database-programma Access van Microsoft Office 2003 (of een latere versie) op je computer staat.