Cinema in ContextDoe Het Zelf - Onderzoeksvragen


Er zijn verschillende soorten vragen te stellen over de geschiedenis van de filmcultuur. Encyclopedische vragen van het type wie-wat-waar-wanneer behoeven een andere aanpak dan vragen over kwantiteit, samenhang of verscheidenheid. Soms kun je volstaan met eenvoudige tellingen en soms is een meer complexe analyse gewenst. Nu eens is het antwoord direct op de website van Cinema Context te vinden, dan weer is het nodig om een onderzoeksinstrument te gebruiken. We behandelen hier een aantal methoden en technieken aan de hand van voorbeeldvragen, waarop je zelf variaties kunt bedenken.

Je plan van aanpak ziet er meestal als volgt uit:

Vraag - Wat wil je weten?
Methode - Hoe ga je te werk?
Evaluatie - Hoe interpreteer je de resultaten?

Deze opzet zul je ook in de voorbeelden terugvinden.

Eenvoudige vragen

Het antwoord op de volgende vragen kun je direct op de website van Cinema Context vinden.

1. Hoeveel speelfilms zijn er in 1931 vertoond in Utrecht?
2. Hoeveel bioscopen vertoonden in Rotterdam films in 1931?
3. Welk percentage van de Amsterdamse bioscopen vertoonde Franse films in 1928?
4. Hoeveel Amerikaanse speelfilms werden verboden door de filmkeuring?
5. Hoeveel verboden films waren toch te zien in 1930?
6. Waar kon je in Utrecht besloten voorstellingen van de Nederlandse Filmliga bijwonen?
7. Wanneer begon de Nederlandse revueartiest en cabaretier Louis Davids in bioscopen op te treden? En wanneer stopte hij hiermee?
8. In welke steden gaf het Leger des Heils in 1905 filmvoorstellingen met een reizende bioscoop?

Vragen voor gevorderden

Voor het antwoord op deze vragen heb je extra onderzoekinstrumenten nodig. In de voorbeelden maken we gebruik van een database. Het is noodzakelijk dat je toegang tot het internet hebt en ook dat MS Access 2003 (of later) op je computer staat.

1. Welke films van Ernst Lubitsch, met Pola Negri in de hoofdrol, zijn in Groningen vertoond? Werkwijze: zoeken in Cinema Context in combinatie met IMDb.
2. Hoeveel Franse films werden er in Rotterdam vertoond in ieder jaar tussen 1922 en 1925? Werkwijze: een zoekresultaat van Cinema Context overbrengen naar een database en combineren met een query.
3. Hoeveel lange documentaire films zijn er in 1934 vertoond in Nederland en in welke landen zijn die films gemaakt? Werkwijze: een zoekresultaat van Cinema Context overbrengen naar een database en een query maken.
4. Hoeveel bioscopen waren er actief in Rotterdam in ieder jaar tussen 1921 en 1940? Werkwijze: een zoekresultaat van Cinema Context overbrengen naar een database en een query maken.
5. In welke bioscoop van Abraham Tuschinski is de film De Jantjes (1934) het meest vertoond? Werkwijze: twee zoekresultaten van Cinema Context overbrengen naar een database en combineren in een query.
6. Welke films heeft de Filmliga in Utrecht vertoond tussen 1927 en 1933? Werkwijze: twee zoekresultaten van Cinema Context overbrengen naar een database en combineren in een kruistabel.
7. Hoeveel Franse films werden er in Utrecht en Groningen vertoond in ieder jaar tussen 1922 en 1925? Werkwijze: drie zoekresultaten van Cinema Context overbrengen naar een database en combineren in een kruistabel.