Cinema in ContextDoe Het Zelf

In welke steden gaf het Leger des Heils in 1905 filmvoorstellingen met een reizende bioscoop?


Het Leger de Heils beschikte al heel vroeg over een eigen Bioscope Brigade om het evangelisatiewerk in het land te ondersteunen. Je kunt het antwoord in één keer bij Cinema Context vinden.

Methode

  • Open Cinema Context in een nieuw venster
  • Klik bovenaan de pagina op Voorstellingen.
  • Vul in het eerste zoekveld 'Leger des Heils' in en selecteer in het rechter keuzeveld Naam bedrijf
  • Noteer achter vertoond tussen '01-01-1905' en '31-12-1905'.
  • Klik op

Discussie

  • Het Leger des Heils heeft in enkele maanden een groot aantal steden en stadjes bezocht. Het lijkt op een goed voorbereide campanje. Misschien is er over deze voorstellingen meer informatie te vinden in de archieven van de bezochte steden, met name in de lokale krant van die tijd.
  • Reconstrueer en analyseer de route van deze tocht. Waar begon men en waar vond de laatste voorstelling plaats? Als je de verschillende steden op een landkaart uitzet, zie je dan een patroon in de geografische spreiding? En wat zou je uit dat patroon kunnen afleiden?

terug naar boven