Cinema in ContextDoe Het Zelf

Hoeveel lange documentaire films zijn er in 1934 vertoond in Nederland en in welke landen zijn die films gemaakt?


Voor deze vraag gaan we werken met de 'Bewaarset': door gegevens op te slaan en te bewerken in Access, kunnen we een kruistabel maken met documentaire films en productielanden.

Methode

Stap 1

 • Open Cinema Context in een nieuw venster
 • Klik bovenaan de pagina op Films.
 • Onder Beperk zoekopdracht tot vink je non-fictie aan.
 • In de velden achter filmlengte tussen vul je '1500' en '12000' in.
 • In de velden achter film vertoond tussen vul je '1933' en '1934' in.
 • Kies onder 'Beperk zoekopdracht tot' voor Beide.
 • Klik op
 • Achter Zoekresultaten staat '1 tot 10 van 26'. Dit betekent dat er 26 films zijn gevonden, die aan de zoekvraag voldoen.
 • Klik op alles naar bewaarset.
 • In het venster van de bewaarset (als het venster niet zichtbaar is, klik je bovenaan de pagina op Mijn Bewaarset) klik je op download inhoud. Sla het bestand met resultaten op in een gemakkelijk terug te vinden map.

Stap 2

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet het bestand HowToDoInAccess.xslt op je computer staan. Als je dit bestand nog niet hebt geïnstalleerd, volg dan de methode op Waar vind ik het transformatie-bestand en waartoe dient het? en ga vervolgens verder bij Stap 3. Heb je dit bestand al eerder geinstalleerd, volg dan de procedure hieronder.

 • Start MS Access.
 • Klik linksboven op File > New.
 • Kies rechts in het scherm voor het creëren van een Blank database.
 • Creëer de database in een gemakkelijk terug te vinden map.
 • Klik File > GetExternal Data > Import.
 • Kies in het keuzeveld Files of typevoor XML en selecteer het eerder opgeslagen bestand (de bewaarset) met de gevonden data.
 • Klik Options > Transform.
 • Selecteer HowToDoInAccess,klik OK om te bevestigen en nog eens OK om de gegevens te importeren.

Je ziet nu in de rechter helft van het databasevenster een serie tabellen (klik anders links onder Objects op Tables).

terug naar boven

Stap 3

Om de gewenste gegevens te vinden gaan we een query of zoekopdracht ontwerpen. De query kiest de relevante tabel en selecteert hieruit de benodigde records.

 • Klik in de linker helft onder Objects op Query en dubbelklik vervolgens in de rechter helft op . Er verschijnt een hulpvenster met de namen van alle tabellen.
 • Selecteer tblTitle en klik op Add. Deze tabel bevat de gevonden filmtitels.
 • Klik op Close en het venster verdwijnt. De tabel staat nu op de bovenste helft van de query module.
 • Sleep film_country in tblTitle naar de eerste kolom in de onderste helft van de query module.
 • Sleep title_id in tblTitle naar de tweede kolom in de onderste helft van de query module.
 • Klik op (Totals) bovenin de taakbalk.
 • Kies in de kolom film_country op de regel Total voor Group By en bij title_id voor Count. De query telt op deze manier het aantal films per land. Het resultaat ziet er ongeveer zo uit:
 • Als je nu op View > Datasheet view klikt zie je de volgende tabel:
 • De kolom met tellingen is hier al gesorteerd op grootte. Je kunt dat zelf doen door de cursor ergens in de rechter kolom te plaatsen en vervolgens op de taakbalk te klikken op
 • Bewaar de query door in de taakbalk te klikken op File > Save en sla de query op met een herkenbare naam zoals DocuLanden.

terug naar boven

Discussie

 • Wat is lang? Een lange documentaire film is in dit voorbeeld een film die minstens 1500 meter lang is. Een speelfilm had in de jaren dertig al gauw een lengte van 2500 meter. Toch werden documentaire films van 1500 meter vaak uitgebracht en vertoond als hoofdfilms in een programma.
 • Cinema Context telt in dit voorbeeld alleen films waarvan een publieke voorstelling bekend is in de database. Niet alle programma's van alle steden zitten in de database, maar wel de meeste van de grotere steden in Nederland. Het vermelde totaal is dus een minimum. Misschien resteren er nog enkele films, waarvan we de voorstelling nog niet kennen, maar het zullen er niet veel zijn, zeker niet in 1934. Hoe verder je in het verleden teruggaat, hoe groter de kans is dat een voorstelling van een film ontbreekt, vooral vóór 1918. Lange documentaire films kwamen toen echter zelden voor, zoals je zelf in Cinema Context kunt nagaan.